VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Jak se přihlásit do výběrového řízení

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), se může stát vojenským policistou voják z povolání zařazený ve Vojenské policii, nebo voják v záloze povolaný na vojenské cvičení k Vojenské policii. Podmínkou přijetí ke službě u Vojenské policie je splnění základních kritérií profesionální připravenosti, psychické způsobilosti a tělesné zdatnosti. Cílem výběrového řízení je posoudit vhodnost uchazeče o službu u Vojenské policie podle stanovených kritérií a výběr nejvhodnějších kandidátů pro daná systemizovaná místa.

V případě, že uchazeč absolvuje výběrové řízení s výsledkem „vhodný pro službu ve VP“ a z různých důvodů nemůže být ke službě přijat (např. zájmu uchazeče o jiné místo, než mu bylo nabídnuto, není vhodné služební zařazení pro uchazeče), je výsledek výběrového řízení platný po dobu 2 let.
Psychologické vyšetření, které je součástí výběrového řízení, lze opakovat nejdříve po uplynutí 2 let.

Základní předpoklady a požadavky pro službu u Vojenské policie

Vojenským policistou se může stát voják z povolání nebo voják v záloze povolaný na vojenské cvičení k Vojenské policii, který:

 1. minimální vzdělání SŠ s maturitou
 2. dosáhl vzdělání odpovídající předpokládanému zařazení na systemizované místo (doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání)
 3. je trestně bezúhonný (výpis z rejstříku trestů)
 4. není závislý na alkoholu, omamných a psychotropních látkách či hazardních hrách (čestné prohlášení)
 5. má zdravotní klasifikaci A – schopen bez omezení
 6. je držitelem řidičského oprávnění minimálně skupiny „B“
 7. úspěšně vykoná výběrové řízení

Více Vám také napoví stránka https://kariera.army.cz/

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MŮŽETE TAKÉ STÁHNOUT VE FORMÁTU PDF

1) Rekrutační středisko

REKRUTAČNÍ STŘEDISKO ČECHY
Vítězné náměstí 684, Praha 6
Tel.: 973 211 066
E-mail: kariera.praha@army.cz


REKRUTAČNÍ PRACOVIŠTĚ PARDUBICE
Hůrka 1100, Pardubice
Tel.: 973 243 256
E-mail: kariera.pardubice@army.cz


REKRUTAČNÍ PRACOVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE
Žižkova 37, České Budějovice
Tel.: 973 321 465
E-mail: kariera.ceskebudejovice@army.cz


REKRUTAČNÍ PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY
Počernická 553/2, Karlovy Vary
Tel.: 973 349 488
E-mail: kariera.karlovyvary@army.cz


REKRUTAČNÍ PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD LABEM
Štefánikova 2, Ústí nad Labem
Tel.: 973 286 250
E-mail: kariera.ustinadlabem@army.cz


REKRUTAČNÍ PRACOVIŠTĚ OSTRAVA
Matiční 2, Ostrava
Tel.: 973 488 111
E-mail: kariera.ostrava@army.cz


REKRUTAČNÍ PRACOVIŠTĚ ZLÍN
Štefánikova 167, Zlín
Tel.: 973 458 853
E-mail: kariera.zlin@army.cz

REKRUTAČNÍ STŘEDISKO MORAVA
Zahradníkova 7, Brno
Tel.: 973 442 200
E-mail: kariera.brno@army.cz


REKRUTAČNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ
Velké náměstí 33, Hradec Králové
Tel.: 973 251 425
E-mail: kariera.hradeckralove@army.cz


REKRUTAČNÍ PRACOVIŠTĚ PLZEŇ
Štefánikovo nám. 1, Plzeň
Tel.: 973 340 476
E-mail: kariera.plzen@army.cz


REKRUTAČNÍ PRACOVIŠTĚ LIBEREC
Na Zápraží 4, Liberec
Tel.: 973 262 372
E-mail: kariera.liberec@army.cz


REKRUTAČNÍ PRACOVIŠTĚ OLOMOUC
Dobrovského 6, Olomouc
Tel.: 973 403 444
E-mail: kariera.olomouc@army.cz


REKRUTAČNÍ PRACOVIŠTĚ JIHLAVA
Vrchlického 14, Jihlava
Tel.: 973 454 460
E-mail: kariera.jihlava@army.cz


Online seznam Rekrutačních středisek: https://kariera.army.cz/kontakt

Online seznam Rekrutačních středisek: https://kariera.army.cz/kontakt

Pro efektivnější plánování vaší schůzky, doporučujeme termín na RS řešit telefonicky.

S sebou si vezměte:

 1. OP
 2. ŘP
 3. Průkaz pojištěnce
 4. 1x fotografii pasového formátu
 5. Doklad o maximálním dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení; vysokoškolský diplom – nutný je originál včetně dodatku)
 6. Pokud jste byl na vojně – vojenskou knížku

Pracovník RS/RP s Vámi vyplní dotazníky, žádost o zařazení do AZ a čestné prohlášení uchazeče a dá Vám termín na Zdravotní prohlídku s podklady pro místně příslušnou Vojenskou nemocnici (2x lékařské vysvědčení, lékařský posudek).

2) ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA

Na zdravotní prohlídku přinesete potřebné dokumenty týkající se zdravotní prohlídky, obdržené na RS/RP a výpis ze zdravotní dokumentace, který vyhotoví Váš obvodní lékař (pokud navštěvujete specializovaná lékařská pracoviště, např. alergologii, je vhodné přinést posudek i od těchto specialistů, ženy navíc vždy  přinesou posudek od svého lékaře gynekologie).

Podstoupíte vyšetření:

 1. Krev, moč
 2. Psychologické vyšetření
 3. Návštěva určených zdravotnických zařízení pro posouzení Vašeho zdravotního stavu (seznam dostanete při příjmu)
 4. Závěrečné vyhodnocení Vaší způsobilosti pro výkon služby v AČR

Pokud úspěšně splníte všechny požadavky, bude Vám vystaveno potvrzení o úspěšném absolvování, které doručíte na rekrutační středisko/pracoviště. To Vás odešle na KVV dle Vaší spádové oblasti. Pokud budete vyzváni k doplnění zdravotních vyšetření, po jejich absolvování odešlete výsledky zpět na Přezkumnou komisi v ÚVN, kde jste zdravotní prohlídku podstoupili, a po zpracování Vám bude výsledek odeslán poštou na Vámi uvedenou adresu. Pokud nesplníte zdravotní prohlídku, výběrové řízení pro Vás končí.
Opakovat zdravotní prohlídku můžete nejdříve po 1 roce (délka platnosti).

3) Osobní pohovor na Velitelství VP

Dle spádovosti si domluvíte pohovor na Velitelství Vojenské policie dané oblasti. Budete pozván k osobnímu pohovoru a posouzení splnění požadovaných kritérií. Představíme Vám fungování Aktivních záloh Vojenské policie v ČR, náplň cvičení, školy a další.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

4) Psychologické vyšetření Vojenské policie

Na psychologické vyšetření se dostavíte:

 1. se na daný termín dostavíte včas, odpočatý a vyspalý
 2. s ručně psaným životopisem dle osnovy
 3. dokladem totožnosti
 4. svačinou a pitím na celý den
 5. psacími potřebami

V případě úspěšného absolvování Vám výsledek platí 2 roky. Pokud neuspějete, můžete psychologické vyšetření opakovat nejdříve za 2 roky a již nejste posláni na přezkoušení z tělesné zdatnosti.

5) Přezkoušení tělesné zdatnosti

Přezkoušení se skládá z kontrolních testů tělesné zdatnosti, které jsou i s jejich bodovým ohodnocením uvedeny níže, viz příloha č. 3 k ZP NVP č. 13/2020. Nadstandardní výkon dosažený v jednom testu není důvodem pro zproštění od povinnosti absolvování jiného. Žádný z kontrolních testů nelze vynechat a v každém testu musí být splněna alespoň minimální norma. Do věkové kategorie se vojenský policista nebo uchazeč zařazuje podle roku narození. Podmínkou úspěšného absolvování přezkoušení je současné splnění norem stanovených pro výroční přezkoušení z tělesné přípravy podle vnitřního předpisu rezortu  Ministerstva obrany s hodnocením minimálně vyhovujícím. Jako vytrvalostní test je určen běh na 12 minut.

Příloha č.3 k ZP NVP č. 13/2020

Normy a hodnocení kontrolních testů tělesné zdatnosti pro výběrové řízení s uchazeči o službu v jednotkách aktivní zálohy Vojenské policie

Muži

Číslo testuDisciplína0 bodů1 bod2 body3 body5 bodů5 bodů *Poznámka / měřící jednotka
1.běh na 12 min.280026002400220020001800na atletické dráze / metry
2.plavání 100 m1:452:002:152:303:003:30minuty
3.čl. běh 10×10 m26,0027,0028,0029,0032,0034,00sekundy
4.shyby nadhmatem1197532počet
5.leh – sed454035302520počet za 60 sekund
6.kliky252219161210počet za 30 sekund

Ženy

Číslo testuDisciplína0 bodů1 bod2 body3 body5 bodů5 bodů *Poznámka / měřící jednotka
1.běh na 12 min.190017001600150014001200na atletické dráze / metry
2.plavání 100 m2:503:003:203:404:004:20minuty
3.čl. běh 10×10 m31,0033,0035,0037,0040,0042,00sekundy
4.výdrž ve shybu4035251553nadhmatem / sekundy
5.leh – sed403530252015počet za 60 sekund

Bodové požadavky splnění testu fyzické připravenosti u věkových kategorií

Kategoriemax. bodů
věkmužiženy
do 25 let1212
26 – 301414
31 – 351616
36 – 402020
nad 402424

Poznámka: U testů číslo 1 a 3 nejsou povoleny tretry, u testu číslo 4 nejsou povoleny rukavice.
* platí pro muže 46 let a starší a ženy 41 let a starší

Pokud splníte požadované normy, postupujete dále. V případě, že předepsané normy nesplníte, můžete přezkoušení z tělesné zdatnosti opakovat nejdříve po 14dnech. Pro postup dále ve výběrovém řízení je nutné splnit minimální požadavky dle normy pro uchazeče AZ VP.

6) Budete vyrozuměn o výsledku

 1. pakliže neuspějete, výběrové řízení pro Vás končí
 2. pokud uspějete, budete zařazen k dané jednotce VP
 3. POKUD JSTE ABSOLVOVAL Základní vojenskou nebo náhradní službu, nemusíte na Kurz základní vojenské přípravy ve Vyškově
 4. POKUD JSTE NEABSOLVOVAL Základní ani náhradní vojenskou službu, budete odeslán na Základní kurz vojenské přípravy do Vyškova v délce trvání 5 týdnů
 5. Pokud nebude zrovna volné místo, budete zařazen do pořadníku

AKTIVNÍ ZÁLOHY VOJENSKÉ POLICIE AČR

(c) 2024 Všechna práva vyhrazena AZVP

SOCIÁLNÍ SÍTĚ