AKTIVNÍ ZÁLOHA VOJENSKÉ POLICIE

JEDNOTKY AKTIVNÍ ZÁLOHY VOJENSKÉ POLICIE

Jednotky aktivní zálohy Vojenské policie jsou nedílnou součástí Vojenské policie a jejich příslušníci působí v oblasti dopravní, pořádkové, ochranné a kriminální služby.

Příslušníci plní úkoly policejní ochrany dle zákona č. 300/2013 Sb. (zákon o Vojenské policii).

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Pro vstup do jednotky je nutné absolvovat výběrové řízení. To je složeno z fyzických testů a z psychologického vyšetření. Pro více informací klikněte:

PŘÍPRAVA A VÝCVIK

Úvodem každý nový příslušník musí absolvovat tříletý cyklus přípravy, který je ukončen závěrečnou zkouškou. Tato příprava zahrnuje dva týdny odborné přípravy každý rok na Oddělení základní a odborné přípravy Vojenské policie ve Vyškově. Příslušník se účastní i dalších cvičení. Výcvik zahrnuje: vševojskový výcvik jako je spojovací, zdravotní, ženijní, taktická příprava, OPZHN, nebo střelecká či speciální tělesná příprava. Dále specializovaný výcvik pro vojenského policistu jako je například právní vzdělání, dopravní a pořádková služba, zpracování dokumentace či psychologie apod. Během přípravy probíhá i praxe na akcích po teritoriu ČR, kde VP plní úkoly policejní ochrany.

STRUKTURA (OD 01.04.2023)

U každého velitelství Vojenské policie existuje oddělení aktivní zálohy Vojenské policie. Oddělení aktivní zálohy Vojenské policie u Velitelství VP Olomouc a Tábor se skládají z pracoviště podpory policejního výkonu, dvou skupin dopravní a pořádkové služby a jedné skupiny ochrany objektů. Oddělení aktivní zálohy Vojenské policie u Velitelství ochranné služby VP v Praze se kládá z pracoviště podpory policejního výkonu, jedné skupiny dopravní a pořádkové služby a dvou skupin ochrany objektů.

RUKÁVOVÝ ZNAK

Rukávový znak je tvořen hořícím granátem a pole znaku je tvořeno barvami města, kde dané velitelství sídlí. Hořící granát je symbolem, který nosili příslušníci Vojenské policie československých legií v Itálii.

NĚCO Z HISTORIE

1. 1. 2020 – do současnosti

U každého velitelství VP vzniká oddělení aktivní zálohy Vojenské policie. K původnímu oddělení aktivní zálohy u Velitelství VP v Olomouci k tomuto dni vznikají oddělení u Velitelství VP v Táboře, u Velitelství ochranné služby VP v Praze a u Hlavního velitelství VP v Praze.

1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Vzniklo oddělení VP – AZ aktivní zálohy Velitelství vojenské policie Olomouc, které nahradilo rotu VP – AZ a i dřívější 3 čety teritoriálních velitelství Olomouc, Stará Boleslav a Tábor.

1. 1. 2013 – 31. 12. 2016

Rota aktivních záloh Vojenské policie v podřízenosti Velitelství Vojenské policie v Olomouci. Příslušníci zařazeni na funkcích VP se strukturou roty – velení, skupina podpory, 1. a 2. četa dopravní a pořádkové služby a četa ochrany objektů.

1. 10. 2005 – 31. 12. 2012

Příslušníci AZ VP byli zařazeni ve 3 jednotkách Vojenské policie, které jsou jako organizační jádra praporů VP. V těchto jednotkách jsou příslušníci roty zařazeni i v současnosti. Tyto prapory byly dislokovány v Olomouci, Táboře a ve Staré Boleslavi. Jednotka z Velitelství VP ve Staré Boleslavi je z důvodu reorganizace VP dislokována v Praze.

AKTIVNÍ ZÁLOHY VOJENSKÉ POLICIE AČR

(c) 2024 Všechna práva vyhrazena AZVP

SOCIÁLNÍ SÍTĚ