PŘIJĎTE MEZI NÁS  !Staňte se  příslušníky aktivních záloh Vojenské policie  !   Stačí tak málo.  Jen  musíte absolvovat výběrové řízení !  Výběrové řízení se skládá z  psychologického vyšetření a z přezkoušení

z fyzické přípravy. Je koncipováno jako dvoudenní.   Před výběrovám řízením je nutné  zpracovat životopis dle vzoru.  Vzor je

uchazeči poskytnut na základě žádosti o vstup do  AZ VP. Během psychologického  vyšetření  zpracujete písemné testy a následně

budete absolvovat osobní rozhovor s psychologem Vojenské policie. Při přezkoušení z fyzické přípravy  je potřeba splnit limity

 uvedené v tabulce.

Pokud máte  jakýkoliv dotaz ke službě v  aktivní záloze  Vojenské policie  nebo i k výběrovému řízení, neváhejte nás kontaktovat  !

A to buď prostřednictvím e-mailu nebo i  na akcích pro veřejnost, kterých  se účastníme.


This template downloaded form free website templates