Dnem 1.1.2017  z důvodu reorganizace vzniklo z roty aktivních záloh Vojenské policie  6. oddělení Vojenské policie - AZ.  Oddělení je součástí Velitelství Vojenské policie v Olomouci
.  Ve struktuře  oddělení  jsou 4 skupiny dopravní a pořádkové služby, skupina podpory policejního výkonu a skupina kriminální služby.

Příslušníci plní úkoly policejní ochrany  dle zákona č. 300/2013 Sb. (zákon o Vojenské policii).

Pro vstup do jednotky  je nutné absolvovat výběrové řízení. To je složeno z fyzických testů a z psychologického vyšetření. Více v odkazu "NÁBOR".

Příprava a výcvik :  úvodem každý nový příslušník musí absolvovat tříletý cyklus přípravy, který je ukončen závěrečnou zkouškou. Tato příprava zahrnuje 2 týdny odborné přípravy každý rok na Odborné škole Vojenské policie.  Příslušník se účastní i dalších cvičení.
Výcvik  zahrnuje : vševojskový výcvik jako je spojovací, zdravotní, ženijní, taktická příprava, OPZHN, nebo střelecká či speciální tělesná příprava.
Dále specializovaný výcvik pro vojenského policistu jako je například právní vzdělání, dopravní a pořádková služba, zpracování dokumentace či psychologie apod.
Během přípravy probíhá i praxe  na akcích po teritoriu ČR, kde VP plní úkoly policejní ochrany. 


Něco z historie :
1.1.2013  -   31.12.2016  -  rota aktivních záloh Vojenské policie v podřízenosti Velitelství Vojenské policie v Olomouci. Přříslušníci zařazeni na  
                    funkcích VP se strukturou
roty -  velení, skupina podpory, 1. a 2. četa dopravní a pořádkové služby a  četa ochrany objektů.  
1.10.2005  -  31.12.2012 byli příslušníci AZ VP zařazeni ve 3 jednotkách Vojenské policie, které jsou jako organizační jádra praporů VP. V těchto
                     jednotkách jsou příslušníci roty zařazeni i v součastnosti.  Tyto prapory  byly dislokovány v Olomouci, Táboře a  ve Staré Boleslavi.
                     Jednotka z Velitelství VP ve Staré Boleslavi je z důvodu reorganizace VP dislokována v Praze.


</div>
Velitelství Vojenské policie Tábor Velitelství Vojenské policie Olomouc Velitelství Ochranné služby
Vojenské policie Praha
Hlavní velitelství Vojenské policie Praha

This template downloaded form free website templates